Az emeléstechnika területén fő tevékenységként végzett daruzási üzletágunkban piacvezetők vagyunk a régióban. Eszközeink korszerűsége és egyedi paraméterei a legösszetettebb emeléstechnikai feladatok megoldását is lehetővé teszik.

Autódaruink, és járműre szerelt daruink 450t névleges teherbírásig rendelkezésre állnak országszerte, csarnokon kívüli és belüli munkavégzésre egyaránt.

Amennyiben magánszemély, vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon

Teljeskörű daruzási szolgáltatást nyújtunk

Amennyiben megrendelőnk személyi állományában nem áll rendelkezésre bizonyítvánnyal rendelkező irányító, vagy kötöző személy, úgy ezen feladatok elvégzésében is tudjuk támogatni. partnereinket, biztosítva az emelési művelet jogszabályi megfelelőségét.

Az emelési feladat elvégzéséhez a daruink alapfelszereltségébe tartozó kötözőeszközökön túl, himbát, emelőgerendát is biztosítunk megrendelőnk igényei szerint.

Rendelkezünk egy 30t teherbírású emelőpódiummal (platformmal): az épületbe mozgatandó gépet a darura függesztett pódiumra rögzítve felemeljük az épület falán kialakított áttöréshez, ott a pódium rögzítése után a gép könnyedén bemozgatható az épületbe.

Emelési terv, emeléstechnológiai utasítás

Daruzási szolgáltatásunkhoz emelési tervet, és emeléstechnológiai utasítást is készítünk. A teher útját térben, 3 dimenzióban, célspecifikus szoftverekkel ábrázoljuk (AutoCAD 2023, CRANIMAX - Crane Bee, Liebherr LICCON) a törvény és a jogszabály (EBSZ) előírásainak megfelelően, maximális munkabiztonság mellett, az elérhető legmagasabb minőségi szinten.

Daruzási szolgáltatásaink

Daruzási szolgáltatásaink

 • hajódaruzás
 • mobilházak, ház elemek, konténerek daruzása
 • jacuzzik, medencék daruzása
 • építőanyagok, tetőszerkezetek, gerendák, épületelemek daruzása
 • csarnoképítés, panelek daruzása
 • gépek, berendezések emelése kültéren és beltéren
 • beltéri födémekre történő gép és anyagmozgatás
 • tartályok, silók daruzása
 • páros emelések, hármas emelések
 • toronydaru építés
 • híddaruk, konvejor pályák, darupályák emelése és telepítése
 • eszterga, maró-, élhajlító, és egyéb gépek daruzása
 • járműre történő fel- és lerakodás
 • speciális daruzás
 • egyéb emelési feladatok
Megakrán

Kérje ajánlatunkat daruzási szolgáltatásunkra!

Megakrán

Emelés 1100 tonnáig

A 2020. évben beszerzett Enerpac gyártmányú Gantry emelőeszközök segítségével szolgáltatásaink spektruma kiterjed egészen az 1100 tonna névleges teherbírású emelési feladatok ellátására is. Az 1100 tonna, valamint a 400 tonna emelőkapacitású Gantry emelőeszközök segítségével Magyarországon és Közép-Kelet Európában egyedülálló módon, kategórián belül bármely precíziós, nehézgépmozgatási feladat végrehajtható.

Emelés 1100 tonnáig
Eszközparkunk folyamatos fejlesztés alatt áll, hogy hatékony megoldást nyújtsunk akár speciális daruzási feladatok esetén is.

Mit tartalmaz daruzási szolgáltatásunk?

Partnereink igényeinek megfelelően az alábbiakat biztosítjuk daruzási szolgáltatás esetén:

 • daru (autódaru, járműre szerelt daru, elektromos mobildaru)
 • szakképzett darukezelő
 • daruzáshoz (darukategóriának megfelelően) szükséges emelőeszközök (kötél, emelőszemek, seklik, gyűjtőkarikák stb.)
 • kötöző személyzet
 • daruzást irányító szakember
 • himba, vagy emelőkeret
 • emelési terv az előírásoknak megfelelően
 • emeléstechnológiai utasítás
 • kockázatértékelés
Mit tartalmaz daruzási szolgáltatásunk?
Megakrán
Biztonság szekció - daruzás oldal

A biztonság kiemelkedően fontos számunkra

A Megakránnál fokozott figyelmet fordítunk a munkavédelemre és a munkabiztonságra. Minőségirányítási és munkavédelmi rendszerünket évente auditálja az Apave Belgium SA (VCA), valamint a QSCert, spol s.r.o (ISO).    

Emeléstechnikai, daruzási tevékenységünket 700 millió forintos felelősségbiztosítás mellett végezzük, partnereink maximális biztonsága és védelme érdekében.

Megakrán

Kövessen minket!

Gyakran ismételt kérdések

Társaságunk lehetőséget biztosít igény szerint a helyszíni, szakmai segítségnyújtásra: meghatározzuk a pontos daru vagy bérgép kategóriát az adott munkavégzésre vonatkozóan.

Minden esetben az emelőgép teljesítési helyére és az onnan történő elszállításának díja, amely a transzport költség mellett tartalmazza a daru, kezelőszemélyzete, valamint a talpaló fa és az árajánlatban szereplő feladat elvégzéséhez szükséges ellensúly egyszeri munkaterületre szállítását, és az onnan történő elszállítását is.

„Emelési terv/emeléstechnológiai utasítás: az emelőgép üzemeltetője által az alábbi emelési munkálatok megkezdése előtt elkészítendő terv: - ha az egymás hatósugarába működő emelőgépek biztonságos üzemeltetésének feltételeit meg kell tervezni, - több daruval történik az emelés, - közterületek környezetében történik az emelés, - az emelőgépet lakott épületek hatósugarával érintett területek közelébe telepítik, illetőleg üzemeltetik, nagy- és kis-feszültségű föld feletti villamos szabadvezeték közelében végzett emelési tevékenység esetén, a munkaterületet biztosító üzem vezetője a területén folyó technológiai folyamatok miatt ezt kéri.” Jogszabály írja elő: EBSZ (47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet)

Általános függesztő eszköz:

- 1 darab négyágú emelőlánc maximum 12 tonnáig

- 4 darab 2 tonna teherbírású 3 méter hosszúságú emelőheveder

- 4 darab 3 tonna teherbírású 4 méter hosszúságú emelőheveder

- 4 darab 5 tonna teherbírású 5 méter hosszúságú emelőheveder

- 2 darab 10 tonna teherbírású 6 méter hosszúságú emelőheveder

- 4 darab 4,75 tonna teherbírású sekli

- 4 darab 12 tonna teherbírású sekli

Speciális emelési feladat esetén a partner köteles előre jelezni további eszközök szükségességét.

A daruzási díj minden esetben tartalmazza a darukezelő díját.

Önkormányzati hatáskörben kiadható eseti engedély, mely bizonyos városrészekre, utcákra való behajtást biztosítja olyan esetekben, amikor a megközelítést táblával korlátozták.

Közterület-használati engedély szükséges:

- a közterület fölé 10 cm-en túl benyúló légkondicionáló berendezés, üzleti védőtető, előtető és ernyőszerkezet elhelyezésére,

- építési munkával kapcsolatosan állvány, építőanyag, törmelék, építőipari gép vagy berendezés elhelyezésére, építési munkaterület létesítésére, az építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és szerkezetek, hulladék, hulladéktároló edényzet tárolására, elhelyezésére,

- film-, rádió- és televízió-felvételre, amennyiben az a közterület rendeltetésszerű használatát korlátozza,

- közterületi értékesítés céljára,

-  zöldfelület bármely, a zöldfelület rendeltetésétől eltérő célú igénybevételére,

- közterületen lévő vagy közterületbe nyúló árusító automata, bankjegykiadó automata elhelyezésére,

- árusító- és egyéb fülke, pavilon, bódé vagy más hasonló építmény elhelyezésére,

- mozgóbolt működtetésére,

- mutatványos tevékenység, vásári, vidámparki szórakozató tevékenység gyakorlására,

- a kereskedőnek, ha az üzlete homlokzatával érintkező közterületet ideiglenesen vagy idényjelleggel árusításra kívánja használni,

- forgalomból kivont, hatósági jelzés nélküli, műszaki érvényességgel nem rendelkező, illetve üzemképtelen járművek közterületen történő tárolására,

- a közterület tűzifa vagy építőanyag behordás előtti használatára, amennyiben a közterület-használat időtartama a 24 órát meghaladja,

- a közterület bármely egyéb, rendeltetéstől eltérő használatára,

- magánszemély által garázs felépítmény céljára igénybe vett közterület használatára.

A daruzási díj elszámolása a teljesítésigazolás alapján történik.

Óradíjban meghatározott daruzási díj esetén, a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően, a munkavégzést követően kiállított teljesítésigazolás alapján. A teljesítés igazolás kiállítása során minden munkával megkezdett óra teljes órának számít. 

Általános üzletmenet szerint a teljesítést követően, a szerződésben rögzített fizetési feltételeknek megfelelően a megbízott számlát állít ki a vevő (megbízó) részére, amely tartalmazza az áfát (bruttó összeg). A vevő a számlán feltüntetett fizetési határidőnek megfelelően a bruttó összeget köteles a megbízott (eladó) részére megfizetni. Fordított adózás esetén az adó összegét a vevő határozza meg, így a kiállított számlán az ÁFA nem jelenik meg, az az igénybe vett szolgáltatás nettó ellenértékét tartalmazza. Fordított adózás esetén az adó bevallás a vevő feladata (kapcsolódó jogszabályoknak megfelelően). A FAD szabályait az ÁFA törvénykönyv 142.§-a tartalmazza, annak alkalmazása nem választható. Amennyiben az ÁFA törvénykönyv 142§-ban rögzített feltételek fennállnak, akkor fordított adózást kell alkalmazni (pl. építési hatósági engedély köteles vagy hatósági eljáráshoz kötött).

Társaságunk belső, vállalati protokollja alapján, új üzleti partnerek esetében az első 3 munkavégzés alkalmával (mind bérgép, mind daruzási szolgáltatás esetén) az összeget előre utalással szükséges rendezni. Ezt követően a továbbiakban felmerülő megrendelések esetén partnereink számára a fizetési feltételeket 8 napos átutalásra áll módunkban módosítani.

Jogszabályi kötelezettség. Az EBSZ írja elő (47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet)

Teherkötöző:

Aki a teher felerősítésére jogosult, és erre a feladatra megbízták. 

Irányító:

Az a személy - kijelölt kötöző -, aki az emelőgép kezelő részére a teher emelésével, továbbításával és süllyesztésével kapcsolatos jelzéseket, illetve szóbeli információkat adja, és erre a feladatra az üzemeltetőtől megbízást kapott.

Kötöző, irányító:

A teher felfüggesztését, felerősítését az emelőgép teherfelvevő szerkezetére, illetőleg az emelőgép kezelő irányítását önállóan az a személy végezheti, aki
- 18. életévét betöltötte,- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas, és
- a munkájához szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatás keretében, igazolható módon elsajátította.

Kérdése van?

Keressen minket bátran!

Megakrán
Széchenyi Pályázat 2020
Ajánlatkérés