Szerelde sor áttelepítése

Szerelde sort telepítettünk át megrendelőnk egyik gyártó csarnokából a másikba. A telepítés előfeltétele volt, hogy partnerünktől előzetesen megkapott layout és gép paraméterek alapján meghatározzuk a telepítéshez szükséges levegő és villamás energia igényeket, illetve a villamoskábel és levegőcső keresztmetszeteket. A projekt teljesítése során 2db raszter kiépítését hajtottuk végre közel 600 - 700m2 terület lefedésével, amely 10 napot vett igénybe.
Szerelde sor áttelepítése

A rasztereket a mennyezeten lévő trapézlemezekhez függesztettük láncos megoldással. A rögzítési pontok engedélyeztetése során többkörös egyeztetést tartottunk a megrendelővel, ahol közösen kielemeztük a kikért statikai véleményeket, valamint meghatároztuk a raszterekhez kapcsolódó levegőhálózat és világítótestek súlyát. Ennek megfelelően új villamos elosztó szekrényeket építettünk ki a megtáplálások részére.

födém szerkezetre 14 méter magasságban 3db 6méter hosszú tartógerendát helyeztünk el, amelyeknek elkészítését is vállaltuk. A tartógerendákra 3db 150kg tömegű lámpatestet függesztettünk. A raszterekre 80m2 felületen árnyékolót helyeztünk fel, ezt követően megkezdtük a szereldesor áttelepítését, amely 9db gépből, ellenőrző állomásokból és görgős pálya elemekből állt. A gépek mozgatását 5t teherbírású targoncánkkal és nagy teherbírású görgős zsámolyainkkal végeztük. A gépeket 0,02/200 mm-es precíziós vízmértékkel szinteztük ki, a levegő rendszert nyomás próbáztuk.

villamos és levegőhálózat rácsatlakoztatása után elvégeztük az érintésvédelmi és hurokellenállás méréseket, ellenőriztük a forgásirányokat. A technológiák és raszterek kiépítéséhez szükséges beépülő anyagok beszerzését is vállaltuk a projekt keretein belül.

Feladataink közé tartozott, hogy az áttelepítést követően a korábbi rasztereket elbontottuk, majd a Megrendelőnk telephelyén elhelyeztük deponálásra.

A megbízást határidőre, partnerünk legnagyobb megelégedettsége mellett sikerült teljesítenünk

Széchenyi Pályázat 2020
Ajánlatkérés