A Kibocsátó napi ügyvezetési feladatait a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes látják el. Hatáskörükbe tartoznak azon ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.

A vezérigazgató és vezérigazgató-helyettes(ek) megválasztására az Igazgatóság jogosult.

A vezérigazgató és vezérigazgató-helyettes(ek) együttes cégjegyzési joggal rendelkeznek.

A Társaság vezérigazgató-helyettesei Viola Csilla és Tóth Gábor.

Széchenyi Pályázat 2020
Ajánlatkérés