Az Igazgatóság a Kibocsátó ügyvezető szerve. Az Igazgatóság kötelezettsége a Kibocsátó szervezetének kialakítása és vezetése, irányítja a Kibocsátó tevékenységét és elvégzi azokat a feladatokat, amelyeket a Ptk. és a Kibocsátó létesítő okirata az Igazgatóság hatáskörébe utal.

A vezérigazgató és vezérigazgató-helyettes(ek) feletti munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja. A munkavállalók feletti munkáltatói jogokat a vezérigazgató és a vezérigazgatóhelyettesek önállóan gyakorolják.

A Kibocsátó Igazgatóságának tagjai és a velük kapcsolatos főbb információk:

Széchenyi Pályázat 2020
Ajánlatkérés